Kelan Kilpailutus 2020

Kelan kilpailutus kustantamistaan kyydeistä on saanut aikaan kaaoksen, ainakin täällä Pohjois-Savon pienissä kunnissa. Ihmetyttää, miten julkisin varoin toimiva Kela voi valita kilpailun voittajaksi sellaisen yhtiön, jolla ei ole kalustoa hoitaa niitä tehtäviä, mitä julkisessa kilpailutuksessa vaadittiin.

Kilpailutus vaarantaa elinkeinonharjoittamisen vapauden ja työtä koskevan oikeuden toteutumista, jotka ovat perusoikeussuojan piirissä. Mielenilmaus 2.6.2017 Kelan tulkkauskilpailutuksen keskeyttämiseksi.

Kuulemistilaisuus taksisääntelyn toimivuuden arviomuistiosta 10.2.2020 klo 10Kelan on modernisoitava tulkkauspalvelujen kilpailutus.

– Kelan tulee modernisoitava tulkkauspalvelujen kilpailutus, vaatii rehtori Tapio Huttula, joka puhui Humakin Kkuopion yksikön valmistujaisissa.

Työelämä- ja sidosryhmätapahtuma 18.-19.3.2020 Humakin Kuopion kampuksella tutustuttaa tulkkausalaan ja kielelliseen saavutettavuuteen sekä alan koulutukseen ja yrityksiin.

Win 8.1 Print Friendly & PDF for Chrome. Turn online content into print-supported version with a couple of mouse clicks, fast and easy, without having to employ the use of complicated software

Akavan Erityisalat ja Suomen Viittomakielen Tulkit vaativat, että Kelan kesäkuussa päättyvä vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus on keskeytettävä ja järjestelmän epäkohdat korjattava.

Valtionkonttori Paneelia Tämä vaatii suurta tarkkuutta paneelia työstettäessä. Puolipa-neelin yläreunaan voidaan kiinnittää reunalista, jolla viimeistel-lään lopputulos. Pintakäsittely Paneelit kannattaa pintakäsitellä ennen asennusta, ettei kuivu-misesta ja kutistumisesta johtuen ponttiuriin ilmesty maalamat-tomia juovia.
Kela Kortti Hukassa Farmaseutti neuvoo Ota Kela-kortti mukaan apteekkiin, vaikka ilmankin pärjää, ohjeistaa Kansaneläkelaitos apteekissa asioivia kansalaisia Jos sinulla ei ole ennestään passia tai henkilökorttia, ota mukaan esimerkiksi ajokortti ja muita asiakirjoja, joita

Mikkelin Fysioteam OMT avoin yhtiö on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 46.400.000 euroa. Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu.

Ehtojen mukaan Kela suunnittelee muun muassa tulkkiresurssien leikkaamista ja tulkkien matkakorvausten poistamista. Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin ei kannata kilpailutuksen jatkamista nykyisellään. – Kilpailutus on herättänyt hyvin paljon tyytymättömyyttä.

Vt. ylilääkäri Anne Saari OYS:n lääkinnällisestä kuntoutuksesta kertoo, ettei Kelan uusi kilpailutus ole juuri näkynyt ainakaan aikuispuolella OYS:ssa. Muutamat nuoret potilaat eivät ole halunneet vaihtaa Kelan fysioterapian pitkäkestoista palveluntuottajaansa. – Näissä tapauksissa hoitava lääkäri on tarvittaessa tehnyt Kelalle suosituksen terapian jatkumisesta entisellä.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen vastasi sähköpostitse keskiviikkona 19.12. järjestöjen esittämään vaatimukseen. Aaltonen totesi, että jopa vuoden 2020 loppuun saakka kestäviä suorahankintasopimuksia voidaan tehdä.

Kelan kilpailutus koski ICT-asiantuntijapaiveluiden hankkimista viiden eri osa-alueen puitejärjestelyyn (sovelluskehitys, vaatimusmäärittely, testaus, tietoarkkitehtuuri sekä projektinhallinta). Kilpailutuksen taustalla on Kelan etuusjärjestelmien ja rekisterien.

Ford Transit Custom Kokemuksia Paneelia Tämä vaatii suurta tarkkuutta paneelia työstettäessä. Puolipa-neelin yläreunaan voidaan kiinnittää reunalista, jolla viimeistel-lään lopputulos. Pintakäsittely Paneelit kannattaa pintakäsitellä ennen asennusta, ettei kuivu-misesta ja kutistumisesta johtuen ponttiuriin ilmesty maalamat-tomia juovia.

Kelan hankintayksikkö toimi oikeusohjeiden vastaisesti. Päätöksen mukaan Kelan virheellinen menettely voidaan korjata vain järjestämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu. – Päätös ei olisi ollut erilainen, vaikka palvelu olisi kilpailutettu käyttöoikeussopimuksena, Kelan Jääskeläinen arvioi.